top of page

Обратна връзка/#feedback

 

Проектът се роди преди седем месеца, месеци изпълнени с емоции, които се опитвах да подредя в една система, която да работи за мен. В това време заснемах по няколко кадъра и ги подплатявах с текст. Снимките отразяват моето емоционално състояние към момента на заснемане. Всеки кадър отразява моята емоция, моят начин да я споделя със света и да извлека своята обратна връзка, да разбера моята истина за собствените ми чувства, реална ли е всъщност. И аз се променях и се връщах към себе си. Постепенно процесът се трансформира в една социална мрежа, в която споделяхме, изслушвахме и съпреживяваме. Над 40 човека се включиха в проекта. Това е дълъг процес на споделяне, опознаване на хората и изследване на техния свят. Един дълъг път към самата мен.

 

Всичко започна с шест снимки и шест текста. Два месеца по-късно състоянието ми се промени и затворих снимките и текстовете в кутия. В началото тя беше само една, в последствие емоционалното ми състояние се промени и кутиите станаха две и така стигнах до третата, която е само за мен. Процесът премина през четири нива:

 

Ниво 1 - Началото!; Ниво 2 - Отвори ме!; Ниво 3 - Пожелай ме!; Ниво 4 - Продължавай!

Моята игра, моите емоции са в тези кутии, сподели ми твоите.

 

Носех кутиите със себе си през цялото време, всеки който се заинтересуваше от тях редеше снимките и текстовете, спрямо вътрешното си аз, пречупваше историите през неговата призма, а аз правех своите изводи. Проектът се превърна в едно ценно преживяване за мен, защото между маските, които ни заобикалят се оказа, че имаме нужда да дадем и получим своята обратна връзка, да бъдем истински за няколко минути и да се замислим за света вътре в самите нас. Защото, когато чувстваш имаш, какво да кажеш, имаш право да дадеш своята обратна връзка, имаш право да поискаш обратна връзка!

Feedback

 

The idea of the project was born seven months ago during a time full of emotions which I tried to arrange in a system which can work for me. During every emotional period, I use the photography as my medicine and shoot some photos which I linked with a proper text.

 

The photos represent my feelings. Every shoot is my way to show and share my emotions with the world and to request a feedback in order to realize and find out the truth about my feelings. I've changed I was curing myself. Meanwhile, the process has grown to a social network where all the participant were able to share, listen and feel. Over 40 people took part in the project. The project is a long process of sharing, understanding and exploring their own world. A long route to myself as a part of the world of these people. Everything starts with six photos and six texts. Two months later the photos and the texts have doubled. Together with them, my emotional condition has also changed and I placed the photos and the texts in a box.

 

In the beginning, there was only one box but after that, I realize that I am on a different emotional stage and felt that I need to create another one. The project helps me go through my difficulties and I decided to create an additional box which content is kept just for me. My game is kept in this box, my emotions are kept in this box, please share yours! The process has 4 levels: “The beginning”; “Open me”; “Wish me”; “Go on”.

 

Basically, each box represents a different emotional stage of my life. During this time I was giving the boxes to a variety of people and they linked the photos with the text which were inside. Everyone did in a different way based on their own vision. The project became a valuable experience because people are willing to put masks and appears that we need to give and receive our feedback in order to be real and even for a moment to think about the world around us. The project is a long process of sharing, understanding the people and exploring their own worlds. A long path to myself as a part of the world of all of these people. When you feel and you are full of emotions you know what and how to say it. You can give your feedback and you have the right to request such!

bottom of page