top of page

Фотография за социални мрежи

#social #media #brands #photography

  • 15 hours
  • Цена при запитване
  • everywhere

Service Description

Услугата е насочена към бизнес страници и поддръжка на профили в социални мрежи. Предлага се абонаментен принцип с минимална продължителност 3 месеца. Включва: * Ежемесечно проучване на фотографските тенденции в социалните мрежи; * Три пъти месечно фотографът се ангажира да генерира кадри за онлайн съдържание, които да бъдат предоставяни на клиента. Стандартната услуга включва месечно: 30 обработени кадъра, които да бъдат ползвани в социалните мрежи на клиента. * Обработката на кадрите се комуникира индивидиално с клиента, като се предоставят варианти за избор; * При желание към услугата може да се добявят бонус услуги свързани с дизайн, брандиране, оразмеряване на снимките, за да се подготвят за съответната социална мрежа; * На всеки клиент ще бъде формирано индивидуално досие, което да съдържа цялата информация по работата му с мен; Попитай за пакетна цена!


Contact Details

+null +359885890119

bul. Aleksandar Malinov 51, Metro City, fl.-1, Sofia, BGR

bottom of page